ENC trajni nalog

Korisnici autocesta - cestarinu za sve skupine vozila mogu plaćati preko kreditnih kartica u sustavu naknadnog obračuna s popustom od 13,04%, pomoću uređaja za elektroničku naplatu cestarine (ENC).
Kreditne kartice kojima se može ugovoriti trajni nalog za plaćanje cestarine preko ENC uređaja su Amex, Diners, Mastercard, Visa te INA kartica.