Kontakti

Hrvatske autoceste d.o.o.
Društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje autocesta
Širolina 4
Zagreb, Hrvatska
tel.: + 385 1 46 94 444
e-mail: info@hac.hr 
www.hac.hr 

Besplatni info telefon – informacije o prometu na autocestama, naplati cestarine i ENC uređajima
tel.: 0800 04 22

Pitanja vezana uz naplatu cestarine, ENC uređaje, R1 račune molimo šaljite na: 
email: info-naplata@hac.hr 

Donacije i sponzorstva
e-mail: donacije@hac.hr 

Odnosi s javnošću
Kata Kuprešak
Ured uprave
Koordinator za odnose s javnošću
tel: +385 1 4694 614
e-mail: kata.kupresak@hac.hr 

Oglašavanje na autocestama
Ronald Radojević
Ured Uprave
Koordinator za prodaju i marketing
Tel: +385 1 4694798 
e-mail: ronald.radojevic@hac.hr 


Pravo na pristup informacijama
Lidija Draženović
Službenica za informiranje
tel.: 01 4694 520
e-mail: sluzbenikzainformiranje@hac.hr 

Zaštita osobnih podataka
Dražen Sokolić
Službenik za zaštitu osobnih podataka
tel.: 01 4694 685
e-mail: sluzbenikZaZOP@hac.hr

Europski projekti
Ana Borošak, dig,
Sektor za projektiranje
Šefica odjela za građevinske projekte, pripremu za EU fondove i nabavu
Tel: 01 4694 690
e-mail: euprojekti@hac.hr 

Izdavanje suglasnosti
Sukladno pozitivnim zakonima RH, svaka fizička ili pravna osoba koja vrši prijevoz opasnih stvari, izvanredni prijevoz itinerarom autoceste ili izvodi radove na cestovnom zemljištu i/ili zaštitnom pojasu autoceste, dužna je ishoditi Suglasnost od Upravitelja autoceste, odnosno Hrvatskih autocesta d.o.o.
broj fax-a: 01/2789-292
e-mail: suglasnost@hac-onc.hr 

Kupnja, zakup ili zamjena poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
Zahtjev za izdavanje očitovanja Hrvatskih autocesta sukladno važećim zakonima i pravilnicima vezanim za poljoprivredno zemljište, strankama koje podnose zahtjev za kupnju, zakup ili zamjenu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske potrebno je uputiti službeno poštom na adresu:

Hrvatske autoceste d.o.o.
Širolina 4, 10000 Zagreb

U zahtjevu je potrebno navesti u koju svrhu se traži predmetno očitovanje (kupnja, zakup ili zamjena poljoprivrednog zemljišta), popis katastarskih čestica s nazivima katastarskih općina u kojima se iste nalaze te adresu na koju je potrebno poslati očitovanje.

HAC

HAC

HAC

HAC