Promet i sigurnost

Hrvatske autoceste d.o.o. najveći su upravitelj mreže autocesta u Republici Hrvatskoj. Društvo upravlja mrežom od  925,8 km autocesta. 

Autoceste u nadležnosti Hrvatskih autocesta d.o.o. su:

  • autocesta A1 Zagreb - Split - Dubrovnik (Bosiljevo-Split-Ploče-Karamatići) 415,3 km 
  • autocesta A3 Bregana-Zagreb-Lipovac 306,4 km
  • autocesta A4 Zagreb-Goričan 96,9 km
  • autocesta A5 Beli Manastir-Osijek-Svilaj 58,7 km
  • autocesta A10 Granica BiH-Ploče 8,5 km
  • autocesta A11 Zagreb-Sisak 32,7 km
  • tunel Sveti Ilija na državnoj cesti D76 Baška Voda-Zagvozd 7,3 km

Osnovna usluga  koju pružamo društvenoj zajednici odnosno korisnicima autocesta je korištenje sigurnih, modernih i protočnih autocesta. Osim osnovnog cilja, a to je sigurnost naših korisnika, jedan od temeljnih ciljeva je u svakom trenutku biti na usluzi korisnicima, razumijevati korisnikove potrebe, omogućiti nesmetano korištenje autocesta i ostalih infrastrukturnih objekata kojima upravljamo te stalno poboljšanje i modernizacija sustava autocesta.

Izgradnja i puštanje u promet preko 600 km novih dionica autocesta u proteklih 14 godina (od osnutka tvrtke) znatno je povećala ukupnu sigurnost prometa na cestama u Republici Hrvatskoj te doprinijela trendu smanjenja broja nezgoda i nesreća  na razini cijele države (podaci o broju prometnih nesreća na autocestama javno su objavljeni na našim web stranicama).

Također je bitno naglasiti i da se izgradnjom pratećih uslužnih objekata na autocestama pružaju dodatne usluge vozačima i putnicima (benzinske postaje, trgovine, restorani, moteli, autoservisi i sl.). Na taj način također se korisnicima omogućuje sigurna i udobna vožnja i zadovoljavanje njihovih potreba za gorivom, odmorom, jelom, pićem, raznim tehničkim i servisnim uslugama, ali isto tako upoznavanje turističkih i ambijentalnih znamenitosti okruženja, te pruža mogućnost korištenja dostupnih informacija, Interneta, bankarskih usluga, zadovoljavanja specifičnih potreba invalida i djece.